รายละเอียดงาน

1.Responsible for gathering and analyzing business requirment
2.Prepare solution Design document and design IT system to align business requirment
3.Analyze and solve the system issue
4.Manage project and plan work schedule
5.Support after project go live analyzed evaluate problem
6.Coordinate with internal,Cross team and external stakeholders including vendors to facilitate and deliver project within scope and timeline/Business need
7.Work closely with the software development team and stakeholders
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. Bechelor’s degree or above in computer engineering,Information technology or other related field
  2. At lest 2-3 years experience in role of business/system analyst or business process improvemtent
  3. Experience in devoloping business process maps and formal requirenents documentation such as business requirements document(BRD),Sytem diaram, Sequence diagram,System flow,Function specification document,Detail design specification document,test case for SIT and UAT, Training document, User manual
  4. Familiarity with few databases,Like SQL,NonSQL,etc
  5. Have understanding of Software development life cycle (SDLC) or agile development
  6. Stong problem Solving and analytical skills combined with an ability to communicate with more technical IT team or relate parties
  7. Ability to work effectively both independently and as part of a team
  8. Proficiency in the use MS Office (Word,Exell,Power piont, Visio)
  9. Self-Motivated with good analytical,communication, Organezing and problem-solving skills
 
สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ออโต้ บิสซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด
634 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 E-Mail -> hrbp2@autocorp.co.th
โทรศัพท์ : 02-867-0356-60 ต่อ 395,396 , 092-608-3040