รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

– ดำเนินงานในเรื่องการวางแผนงานจัดซื้อ จัดหาสินค้า
– จัดหา Supplier ทั้งรายเก่า รายใหม่เพื่อทำการจัดซื้อให้ตรงตามเป้าหมายที่
– สำรวจเปรียบเทียบราคาจาก suppliers ต่างๆ
– ดูแลเรื่องของเอกสารเกี่ยวงานด้านการจัดซื้อที่ผิดชอบ
– ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และการส่งมอบทันเวลา
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 
คุณสมบัติ
  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์งานด้านการวางแผนงาน การจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้ Micro soft office Exel การใช้สูตรคำนวณ หรือ G-Suite ได้ดี
  5. มีประสบการณ์จัดซื้อ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ออโต้ บิสซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด
634 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 E-Mail -> hrbp2@autocorp.co.th
โทรศัพท์ : 02-867-0356-60 ต่อ 395,396 , 092-608-3040