วันนี้ทางเรานำขั้นตอนการต่อใบขับขี่ของปี 2565 มาฝาก
ว่าจะต้องเตรียมเอกสาร มีขั้นตอน และเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ⁉️
———————————–
📌 ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี 📌
เอกสารที่ต้องใช้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ อายุุไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอน
1. จองคิวผ่าน Application DLT Smart Queue
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3. ออกใบอนุญาตขับรถ
———————————–
📌 ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี 📌
เอกสารที่ต้องใช้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ อายุุไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอน
1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning
2. จองคิวผ่าน Application DLT Smart Queue
3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
4. ออกใบอนุญาตขับรถ
———————————–
💵 ค่าธรรมเนียม 💵
🚗 รถยนต์ราคา 505 บาท
🛵 รถจักรยานยนต์ราคา 255 บาท

⚠️ ใครที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุแล้ว ⚠️
👉 อย่าลืมจองวันใน Application “DLT Smart Queue”
และเตรียมเงินให้พร้อมสำหรับทำใบขับขี่นะครับ