😱ในช่วงนี้ข่าวคนเดินข้ามบริเวณทางม้าลาย ถูกอุบัติเหตุรถชนกันค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งจริงๆแล้ว “ทางม้าลาย” ควรจะเป็นที่ๆปลอดภัยทั้งคนข้ามทางและคนขับขี่บนท้องถนนจริงไหมครับ?

วันนี้ออโต้คอร์ปเลยนำความหมาย “ทางม้าลาย” มาฝากกันครับ ว่าถ้าหากเราขับรถแล้วเจอทางม้าลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

“ทางม้าลาย” สัญลักษณ์สีขาวสลับดำที่วาดลงบนถนน ⚪⚫
พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทาง โดยทำเครื่องหมายบนเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง
และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่ทำให้คนเดินเท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพื้นดินด้วย
ตามข้อมูลจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 🚨หากเกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามทางม้าลาย
เมื่อผู้ขับขี่มีความผิดเต็มๆ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าหากผู้ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จะมีความผิดทางอาญาเพิ่มด้วย

🚗🏍️ เมื่อขับรถแล้วพบทางม้าลาย จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร
และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ครับ 👍

🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522