เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุณอุดมชัย บุญวรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงร่วมมือลงนาม  “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านรถจักรยานยนต์ และ นวัตกรรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าระหว่าง สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด”