⚡ครม. ไฟเขียว เคาะมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า⚡
ครอบคลุม ทั้งรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์
ลดราคา 70,000 – 150,000 บาทต่อคัน ‼️
พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิต

💥โดยมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า 3 กลุ่ม คือ
1. เงินอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน
และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน
2. ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0%
3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ถึงปี 2566
4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จำนวน 9 รายการ

📆ช่วง 2 ปีแรก (ปี 2565 – 2566)
👉จะเน้นการสร้างแรงจูงใจของประชาชนให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างรวดเร็ว
ครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคัน
📆2 ปีถัดไป (ปี 2567 – 2568)
👉จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ