เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโช้คอัพ สำหรับรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า KYB บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี