บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้มอบผลิตภัณฑ์และงบประมาณสนับสนุน รวมมูลค่า 30,000 บาท ให้กับทางอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทีม Electrical M1 เพื่อเข้าร่วมในรายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตโดยมีการจัดการแข่งขันขึ้น เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี