เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ออโต้คอร์ป ได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาค
ให้กับน้องๆ ให้ได้รับโอกาสที่ดี ผ่านทาง มูลนิธิ บีควิก-เพื่อสังคม ภายใต้ “โครงการบริจาครถพยาบาล 4WD” ให้กับโรงพยาบาล ท่าสองยาง จังหวัด ตาก
และต้องขอขอบคุณมูลนิธิ บีควิก-เพื่อสังคมที่ให้ทางออโต้คอร์ป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สอง จังหวัด ตาก