วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และบริษัทฯในเครือ ได้จัดงานทำบุญบริษัท
เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ

ผู้บริหารและพนักงาน

ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร
และจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ 9 รูป

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
ให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และพนักงาน