ประกาศรายชื่อร้านค้าที่โชคดี ครั้งที่ 3
แคมเปญ AutoCorp The Ultimate Festival 2022 (วันที่ 8 ต.ค. 65)

ออโต้คอร์ปแจกหนักจัดเต็มกันต่อเนื่องกับรายการจับรางวัลครั้งที่ 3/3 🤩

💥 รางวัลที่ 1 รางวัลบัตรแทนเงินสดออโต้คอร์ป มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

💥 รางวัลที่ 2 รางวัลบัตรกำนัลทองคำ มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

💥 รางวัลที่ 3 รางวัลบัตรแทนเงินสดออโต้คอร์ป มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 17 รางวัล

💥 รางวัลที่ 4 รางวัลบัตรแทนเงินสดออโต้คอร์ป มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 27 รางวัล

ร้านค้าไหนจะเป็นผู้โชคดีบ้าง มาเช็คกันได้เลยครับ

📌หมายเหตุ

◾️ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น

◾️ คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รางวัลที่ 1 รางวัลบัตรแทนเงินสดออโต้คอร์ป มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

รางวัลที่ 2 รางวัลบัตรกำนัลทองคำ มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

รางวัลที่ 3 รางวัลบัตรแทนเงินสดออโต้คอร์ป มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 17 รางวั3

รางวัลที่ 4 รางวัลบัตรแทนเงินสดออโต้คอร์ป มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 27 รางวัล