เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า พนักงานบริษัท และ คุณอโรชา สมผดุง (ร้านกรินทร์กลการ) 
ร่วมแบ่งปันและสร้างความสุขให้กับน้องๆ
@ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา อาหาร นม ขนม รองเท้า
ภายใต้โครงการ
Happy Box ปันแต้ม ปันสุข” “ความสุข จะใหญ่ขึ้น เมื่อถูกส่งต่อ”