เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา  บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานบริษัท ร่วมแบ่งปันและสร้างความสุขให้กับน้องๆ
@ โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
โดยมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการ
Happy Box ปันแต้ม ปันสุข” “ความสุข จะใหญ่ขึ้น เมื่อถูกส่งต่อ”