วันที่ 17 มกราคม 2566
ออโต้คอร์ป อาสา พาสุข ร่วมกับพนักงานบริษัทฯ
บริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 174 เล่ม
เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา
ภายใต้ โครงการ “ปฎิทินเก่าเราขอ”🥰
โดยมอบให้กับสำนักงานเขตบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์✨