⚡ในปัจจุบันกระแสรถไฟฟ้าค่อนข้างมา “แรง” มาก🔥 เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับเปลี่ยนกันตลอด ราคาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง 🚗”รถยนต์ไฟฟ้า”🚗 จึงเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจที่จะทำให้เราประหยัดมากขึ้นครับ

และที่หลายท่านสงสัยกัน นั่นก็คือ “รถยนต์ไฟฟ้า ต้องจดทะเบียนไหม❓

“คำตอบคือ… “✅ต้องจดทะเบียน” ครับ เนื่องจากตามกฎหมายระบุให้ผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทำการจดทะเบียนเหมือนกับรถยนต์ทั่วไป🚗 แล้วความแตกต่าง คืออะไร❓

🚗 รถยนต์ทั่วไป จัดเก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบรวมกันของเครื่องยนต์แต่ละคัน
⚡ รถยนต์ไฟฟ้า จัดเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และหากจดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี อัตราภาษีจะลดลงอีกร้อยละ 80 เป็นระยะเวลา 1 ปี นั่นเองครับ