รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
บริหารทีมงานในระดับแผนก Marcom , งานด้าน Marketing Communication และ Marketing E-Commerce เพื่อรองรับการขยายงานด้าน Digital Tranformation ในอนาคตของบริษัทฯ ทำงานใกล้ชิดกับทีมที่ดูแล Brand สินค้าๆ ของบริษัทฯ และสื่อสารกับลูกค้า, ทีมขาย โดยใช้เครื่งมือต่างๆทางด้านการตลาด ทั้งทางด้าน สื่อดิจิตอล และสื่อ POSM ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบฯประมาณที่เหมาะสม
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน บริหารทีม Digital E-Commerce 3 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบริหารทีม Marcom ทั้ง Online และ On Ground
  5. มีความรู้ความเข้าในด้าน Customer Experience Management
  6. สามารถวางแผนกลยุทธ์ และจัดทำงบฯประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และทีมงาน
  7. สามารถจัดทำแผนธุรกิจ และแผนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
  8. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งกับบุคคล ( Inter Prersonal Skill ) และระดับแผนกต่อแผนก ( Collaboration ) ที่ดี
  9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้
 
สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ออโต้ บิสซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด
634 ถ.พระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 E-Mail -> hrbp2@autocorp.co.th
โทรศัพท์ : 02-867-0356-60 ต่อ 395,396 , 092-608-3040